De NOS berichtte dat Nederland nummer 6 in de wereld is op onderwijsgebied. De bron van dit nieuwtje is een prachtig project van Pearson, in samenwerking met de Economist. Qua presentatie en uitstraling kunnen de uitgevers dat toch veel beter dan de EU en de OECD; ook al zijn de gegevens veelal van deze organisaties afkomstig.

Alleen al de titel van het rapport: "The Learning Curve" is mooi gekozen. De makers streven ernaar om politici en beleidsmakers wereldwijd te inspireren om van elkaar te leren. Het past in een traditie die o.a. begon met een eerder rapport van McKinsey (How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top). Het rapport en de website zijn mooi geïntegreerd, met dynamische visualisatie tools.

De landen in de top van deze ranglijst (Finland en Zuid-Korea) kunnen bijna niet verschillender zijn. In Zuid-Korea ligt de nadruk op toetsing, discipline en intensieve studietijd. In Finland is het veel relaxter. De auteurs schrijven:

Closer examination, though, shows that both countries develop high-quality teachers, value accountability and have a moral mission that underlies education efforts.

Ze geven ook 5 belangrijke lessen mee:
  1. There are no magic bullets. Education requires long-term, coherent and focussed system-wide attention to achieve improvement.
  2. Respect teachers: Good teachers are essential to high-quality education.
  3. Culture can be changed: The cultural assumptions and values surrounding an education system do more to support or undermine it than the system can do on its own.
  4. Parents are neither impediments to nor saviours of education. Education systems should strive to keep parents informed and work with them.
  5. Educate for the future, not just the present: Many of today’s job titles, and the skills needed to fill them, simply did not exist 20 years ago.

Een opvallende grafiek vond ik deze, waarin landen gerangschikt zijn naar de mate waarin scholen autonoom zijn. Ik kon geen uitgebreide toelichting vinden, maar herinner me een eerdere grafiek in het heroverwegingsrapport no.6, waarin stond dat autonomie en centrale toetsing (in die combinatie) leiden tot betere prestaties van een onderwijssysteem. Maar ook hier is er geen "magic bullet".

Bron: The Learning Curve, Pearson (2012)

Originele publicatie
0

Een opmerking toevoegen

Laden